תערוכות מוצגות

1 יולי - 31 אוקטובר 2018

פלימפססט

שרון פזנר (ישראל) וסאַדיקו אוקפּג'ו (טוגו) נפגשו לראשונה בסימפוזיון הבינלאומי לקרמיקה בגלריה לאמנות אום אל-פחם. במשך שבוע נראה כי השפה הצרפתית היא המכנה משותף היחיד בין שני האמנים. גבר שחור מול אישה לבנה; תהליך יצירה דרמטי מול שלווה סטואית; אמן שיוצר בביטחון ובקנה מידה גדול, ממלא חלל אל מול אמנית שכמו מגששת את דרכה, בוחנת בדקדקנות את חומרי היצירה ויוצרת בקנה מידה אינטימי. אולם בדרכם הייחודית נמצאים שני האמנים בחיפוש חוזר ונשנה אחר אמיתות עמוקות, קדומות ונצחיות ומנכיחים סינתזה בלתי-אפשרית של חומרים ותכנים: פזנר, במפגש בין חומר קרמי לבטון ואוקפּג'ו, בהכלאה תמטית של אדם וחיה. שיאו של תהליך ההכלאה בדרמת המפגש, הדוחה אידאליזציות מושגיות של יופי ושלמות.

תערוכות עבר

חזרה לדף הראשי